Wettelijke vermeldingen

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Capital de 160 000€,
Numéro d'identification : 329 151 849 R.C.S. Paris,
numéro TVA : FR21329151849
Tel : + 33 1 41 61 86 16,
info@moondreamwebstore.com,

Ondergebracht bij : NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Parijs – Frankrijk
Tel : +33 1 58 56 60 82

 
Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de « Algemene Voorwaarden ») worden gesloten tussen de maatschappij GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (de « Maatschappij »), en ieder natuurlijk niet handelspersoon (« De Gebruiker ») die een aankoop wenst te doen op de website (hierna samen te noemen de « Partijen »).

De Partijen komen overeen dat uitsluitend deze Algemene Voorwaarden hun betrekkingen zullen beheersen.

De Gebruiker kan kennis nemen, op ieder willekeurig moment, van de Algemene Voorwaarden op de website http://www.moondreamwebstore.fr uitgegeven door de Maatschappij (de "Website").

Deze Algemene Verkoopwaarden kunnen gewijzigd worden, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van kracht op de Website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. De wijzigingen worden ter kennis van de Gebruiker gebracht en moeten door laatstgenoemde geaccepteerd worden tijdens het bestellen.

 

 

1. DOEL

De Algemene Voorwaarden hebben ten doel het definiëren van de verkoopmodaliteiten tussen de Maatschappij en de Gebruiker, vanaf het plaatsen van de bestelling op de Website tot aan de servicediensten daarna, via de betaling en de levering.

 

 

2. PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, staan vermeld op de Website met de vermelding dat zij door de Maatschappij worden verkocht en geëxpedieerd (de « Producten »). Zij zijn beschikbaar voor zover de voorraad strekt.

De wezenlijke eigenschappen (op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid) van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven en gepresenteerd op de Website. Mochten echter vergissingen of omissies zijn geslopen in hun presentatie, kan de Maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s van de Producten op de Website zo getrouw mogelijk zijn ten opzichte van de oorspronkelijke Producten. Er kunnen echter verschillen optreden wegens de technische beperkingen op het vlak van kleurweergave op de computeruitrustingen van de Gebruikers. Dientengevolge kan de Maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen die niet te wijten zijn aan haar toedoen of voor kleine verschillen.

 

 

3. PRIJZEN

De prijzen van de Producten te zien op de Website zijn in Euro uitgedrukt met inbegrip van alle Franse taksen. Zij houden rekening met de BTW en de eventuele van toepassing zijnde kortingen op de dag van de bestelling.

In de prijs van de Producten zijn de leverkosten niet inbegrepen (administratiekosten van uw bestelling, kosten verpakking, verzendkosten en eventuele terugzend kosten). Het bedrag van de leverkosten zal worden vermeld op de bestelbon voor het valideren van de bestelling.

De Maatschappij kan de prijzen van de Producten op ieder willekeurig moment wijzigen. Echter na het valideren van de bestelling van de Gebruiker, kunnen de prijzen niet meer gewijzigd worden.

Voor iedere bestelling wordt een factuur opgemaakt en via elektronische mail verzonden naar de Gebruiker.

 

 

4. BESTELLING

4.1 Voorafgaande identificatie van de Gebruiker

Bij de eerste bestelling moet de Gebruiker een procedure volgen voor het aanmaken van zijn klantaccount, dit wordt allemaal aangegeven op de Website.

Voor het plaatsen van een bestelling, moet de Gebruiker zich identificeren met zijn emailadres of zijn klantennummer en zijn paswoord.

Mocht hij zijn paswoord kwijtraken of vergeten, dan kan hij een nieuw paswoord aanvragen door te gaan naar zijn klantaccount en te klikken op "Paswoord vergeten". Hij ontvangt dan een paswoord op het emailadres dat hij heeft gegeven bij de inschrijving.

De Gebruiker kan ook contact opnemen met de Klantenservice op nummer 0033 1 41 61 86 16, lokaal tarief, en verzoeken dat een paswoord naar hem wordt gestuurd op zijn emailadres.

4.2 Plaatsen van de bestelling

De Gebruiker moet op zijn minst achttien (18) jaar oud zijn en over de nodige juridische bekwaamheid beschikken om een bestelling te plaatsen en na te komen of hij moet in het bezit zijn van een toestemming die hem in de mogelijkheid stelt om een bestelling te plaatsen en na te komen en hij moet in staat zijn hiervan op ieder willekeurig moment het bewijs te leveren, op enkelvoudig verzoek van de Maatschappij.

De Gebruiker plaatst zijn bestelling op de Website met inachtneming van de voorgeschreven procedure zoals uiteengezet op de Website die 24/7 beschikbaar is behoudens onderbreking, moedwillig of niet, voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden of in geval van overmacht. Op straffe van weigering van de bestelling, moet de Gebruiker een leveringsadres kiezen voor het (de) Product(en) en dit adres moet noodzakelijkerwijs liggen in één van de landen vermeld in artikel 6.1 hieronder.

In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de Gebruiker de details van zijn bestelling in scherm brengen (Product, referentie, hoeveelheid, eenheidsprijs) met de totale prijs en mogelijke vergissingen corrigeren. De Gebruiker moet de bestelling op juistheid controleren alvorens hem te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken. Een bevestigde bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en de omschrijvingen van de Producten die ter verkoop beschikbaar zijn. Iedere betwisting op dit punt zal tot stand komen in het kader van een eventuele ruil en de garanties vermeld in artikel 8 hieronder. De Maatschappij zal de ontvangst van de bestelling bevestigen zodra deze is geplaatst via het verzenden van een emailbericht.

Mocht een Product niet beschikbaar zijn op het moment van plaatsen van de bestelling, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door de Maatschappij via een emailbericht.

In bepaalde gevallen en in het bijzonder als de betaling niet volgt, het adres onjuist is of een ander probleem met de klantenaccount van de Gebruiker, behoudt de Maatschappij zich het recht voor om de bestelling van de Gebruiker te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Voor alle vragen met betrekking tot het opvolgen van de bestelling, moet de Gebruiker zijn klantenaccount raadplegen op de Website of het nummer 0033 1 41 61 86 16 bellen.

 

 

5. BETALINGSMODALITEITEN

De betaling komt tot stand in Euro en naar keuze van de Gebruiker :

 • met een bankpas: Carte Bleue, Visa, Mastercard.
  Het geld wordt van de bankrekening van de Gebruiker afgeschreven bij het valideren van de bestelling.
  Voor deze manier van betalen, gebruikt de Maatschappij een betalingssysteem op afstand en met codering van de gegevens in SSL mode (Secure Socket Layer). Dientengevolge komen de betalingen via bankpasjes niet tot stand op de servers van de Maatschappij zelf maar rechtstreeks op die van de bank van de Maatschappij (Crédit du Nord) in een beveiligde omgeving. Deze garantie geeft u de verzekering dat de nummers van uw bankpas alleen bekend zijn bij onze bank.
 • met PAYPAL.
  Door te kiezen voor een betaling met PayPal, wordt de Gebruiker automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal account. Als de PayPal betaling is gevalideerd, kan de Gebruiker zijn bestelling op de Website afronden.

Indien bepaalde Producten niet meer in voorraad of niet beschikbaar zijn, zal het afgeschreven bedrag overeenkomen met de Producten die daadwerkelijk worden verzonden.

 

 

6. LEVERING

6.1 Geografische levergebieden

De producten die op de website verkocht worden kunnen worden geleverd in Europees Frankrijk, Zwitserland, Monaco en in de landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

6.2 Wijze van levering

De levering geschiedt op de woonplaats van de Gebruiker zoals vermeld in de account van de klant of op het leveringsadres aangegeven door laatstgenoemde in de bestelbon, in Europees Frankrijk of in een van de andere landen van levering vermeld in artikel 6.1.

Wij verrichten geen leveringen aan Postbussen.

De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht van het product en de plaats van levering. Deze kosten worden aan de Gebruiker bekend gemaakt voordat hij zijn Bestelling definitief bevestigt.

Een email met een tracking nummer wordt naar u verzonden zodat u de levering van uw pakket kunt volgen.

-Klassieke Chrono levering in Europa

1. Onze transporteur zal de goederen een eerste keer proberen te leveren. Mocht u dan niet thuis zijn, laat hij een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is.
2. Hij probeert het opnieuw de dag daarop. Mocht u dan ook niet thuis zijn, laat hij weer een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is. Het nummer van de transporteur staat vermeld op dit bericht zodat u hem kunt bellen om af te spreken wanneer het u uitkomt om de goederen geleverd te krijgen.
3. En tot slot een 3e poging tot leveren volgens de afspraak. Mocht dit alles niet lukken, dan moet u zelf de goederen gaan ophalen bij de opslagplaats van de transporteur.
En na 7 dagen wordt uw pakket naar ons teruggestuurd.

Levertermijnen
Snelle levering van uw pakket tussen 2 en 4 dagen naar 27 Europese landen.

De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan nooit ingeroepen worden wegens vertraging in de levering en de gevolgen die hieruit mochten voortvloeien.

 

 

7. RECHT OP BEDENKTIJD EN RUILEN

7.1 Recht op bedenktijd (alleen geldig voor leveringen in Europa)

Alle Producten geleverd in Europa kunnen teruggegeven worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.

In toepassing van artikel L.121-20 van het Wetboek van Consumptie, beschikt de Gebruiker over een recht op bedenktijd van veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten. Het recht op bedenktijd is eveneens van toepassing op producten in de uitverkoop, tweedehands producten of producten in het kader van een voorraadvermindering. Tijdens deze termijn, kan de Gebruiker de Producten terugbezorgen aan de Maatschappij zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete bij het volgende adres: GTI - Moondream, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrijk. Hiertoe moet hij per telefoon op nummer 00 33 1 41 61 86 16 zijn voornemen om het Product terug te sturen kenbaar maken en het Product via de post terugsturen binnen bovengenoemde termijn. De retourkosten zijn voor rekening van de Gebruiker en zullen niet terugbetaald worden, behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product.

De Maatschappij gaat de verbintenis aan om de Gebruiker die zijn recht op bedenktijd heeft uitgeoefend, de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk terug te betalen, te weten op zijn laatst binnen de tien (10) dagen die volgen op de uitoefening van het recht op bedenktijd en in het bijzonder:

- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker alle Producten van zijn bestelling terugstuurt, aan de Gebruiker (i) de prijs van de teruggestuurde Producten terugbetalen met de basis kosten van de levering naar hem toe hiervan;

- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker niet de bestelling in zijn geheel terugstuurt en één of meerdere bestelde Producten houdt, het bedrag van de leverkosten naar hem toe onder zich houden.

De terugbetaling komt tot stand via het betaalmiddel gebruikt voor het betalen van de teruggestuurde bestelling.

Aldus, indien men de bestelling van de Producten had betaald met:

 • een bankpas, en als deze bankpas nog geldig is, zal de terugbetaling verricht worden op de rekening van deze bankpas.
 • Paypal, en als de PayPal account nog actief is, zal de terugbetaling verricht worden op deze PayPal account.

 

Indien de terugbetaling via de hierboven staande middelen niet lukt, zal het geld worden teruggestuurd via een cheque naar het adres vermeld op de factuur.

7.2 Ruilen

Alle in Europa geleverde Producten kunnen geruild worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.

De Gebruiker beschikt over een termijn van tien (10) dagen om de Producten te ruilen.

Hiertoe is hij verplicht om via de telefoon op nummer 00 33 1 41 61 86 16 zijn voornemen om het Product te ruilen, kenbaar te maken.

In dit geval hoeft de Gebruiker geen leverkosten te betalen voor de nieuwe bestelling van ruilgoederen.

De Gebruiker kan het Product terugsturen naar de Maatschappij via de transporteur.

De terugzendkosten zijn voor rekening van de Gebruiker (behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product).

 

 

8. GARANTIE

Alle Producten te koop op de Website genieten de wettelijke conformiteit garantie (artikelen L211-1 en volgende van het Wetboek van Consumptie) en de garantie voor verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), die de Gebruiker de mogelijkheid geven om geleverde Producten die defect of niet conform zijn, terug te sturen met het oog op vervanging voor zover de voorraad strekt.

In het geval vervanging niet mogelijk is, gaat de Maatschappij de verbintenis aan om de Prijs van het bestelde Product terug te betalen binnen een termijn van dertig (30) dagen bij ontvangst van het door de Gebruiker teruggestuurde product naar het volgende adres van de Maatschappij : GTI - Moondream, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers - Frankrijk.

 

 

9. HANDTEKENING EN BEWIJS

In alle gevallen gelden de aanlevering online van het nummer van de bankpas en de uiteindelijke validering van de bestelling als bewijs van de integraliteit van voornoemde bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en houden de opeisbaarheid in van de bedragen die overeenkomen met de prijs van de Producten vermeld op de bestelbon en van de leverkosten.

Voornoemde validering geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties verricht op de Website.

In geval van frauduleus gebruik van zijn bankpas, moet de Gebruiker meteen na het vaststellen van dit gebruik, contact opnemen met de Klantenservice op het nummer 0033 1 41 61 86 16, lokaal tarief.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

De Maatschappij gaat de verbintenis aan om alle in zijn bedrijfstak gebruikelijke zorg te besteden aan de service die de Gebruiker wordt geboden. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien het niet nakomen van zijn verplichtingen te wijten is aan ofwel een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling zijdens een derde bij het contract, ofwel aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse rechtspraak.

De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan ook niet ingeroepen worden:

 • voor niet nakoming of onjuist nakomen van de contractuele verplichtingen die rusten op de Gebruiker, en in het bijzonder op het moment van invoeren van de bestelling op de Website,
 • voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet netwerk, en in het bijzonder een onderbreking van de service, een intrusie van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen
 • voor vertragingen wegens onvoldoende voorraad.

 

 

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Maatschappij beschikt over het recht om op de Website alle Producten te commercialiseren.

Alle elementen van de Website en die staan op de Website, of het nu visuele of geluidselementen betreft, met inbegrip van de onderliggende technologie, de merken, de logo’s, de grafismes, de foto’s, de tekeningen en modellen, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Hun openbaarmaking mag in geen geval uitgelegd worden alsof er een vergunning of een gebruiksrecht wordt gegeven voor voornoemde merken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd. Zij mogen dientengevolge niet gebruikt worden op straffe van gerechtelijke vervolging.

Aldus mag geen van de documenten afkomstig van de Website gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, overgedragen of gedistribueerd worden, op wat voor manier dan ook.

 

 

12. NAAMSGEBONDEN INLICHTINGEN EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Maatschappij gaat de verbintenis aan de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen die worden verkregen bij het plaatsen van een bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Het bestand waarin deze inlichtingen worden samengebracht, heeft het voorwerp gevormd van een aangifte bij de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid nr. 1615774 v 0.

In overeenstemming met de wet informatica en vrijheid, beschikken de Gebruikers over een recht tot verzet en toegang en het recht op corrigeren van de hen betreffende gegevens die zijn ingewonnen door de Maatschappij. Om deze rechten te doen gelden, kunnen de Gebruiker online een bericht sturen naar info@moondreamwebstore.com of een brief sturen naar het volgende adres van de Maatschappij: GTI, bat. 15-16, 61 Rue du Landy - 93  300 Aubervilliers - Frankrijk.

 

 

13. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. De bevoegde rechtbank in geval van geschil is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verzoeker, de rechtbank van de daadwerkelijke plaats van levering van het Product.

> Terug bovenzijde bladzijde

Wettelijke vermeldingen

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Capital de 160 000€,
Numéro d'identification : 329 151 849 R.C.S. Paris,
numéro TVA : FR21329151849
Tel : + 33 1 41 61 86 16,
info@moondreamwebstore.com,

Ondergebracht bij : NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Parijs – Frankrijk
Tel : +33 1 58 56 60 82

 
Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de « Algemene Voorwaarden ») worden gesloten tussen de maatschappij GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (de « Maatschappij »), en ieder natuurlijk niet handelspersoon (« De Gebruiker ») die een aankoop wenst te doen op de website (hierna samen te noemen de « Partijen »).

De Partijen komen overeen dat uitsluitend deze Algemene Voorwaarden hun betrekkingen zullen beheersen.

De Gebruiker kan kennis nemen, op ieder willekeurig moment, van de Algemene Voorwaarden op de website http://www.moondreamwebstore.fr uitgegeven door de Maatschappij (de "Website").

Deze Algemene Verkoopwaarden kunnen gewijzigd worden, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van kracht op de Website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. De wijzigingen worden ter kennis van de Gebruiker gebracht en moeten door laatstgenoemde geaccepteerd worden tijdens het bestellen.

 

 

1. DOEL

De Algemene Voorwaarden hebben ten doel het definiëren van de verkoopmodaliteiten tussen de Maatschappij en de Gebruiker, vanaf het plaatsen van de bestelling op de Website tot aan de servicediensten daarna, via de betaling en de levering.

 

 

2. PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, staan vermeld op de Website met de vermelding dat zij door de Maatschappij worden verkocht en geëxpedieerd (de « Producten »). Zij zijn beschikbaar voor zover de voorraad strekt.

De wezenlijke eigenschappen (op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid) van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven en gepresenteerd op de Website. Mochten echter vergissingen of omissies zijn geslopen in hun presentatie, kan de Maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s van de Producten op de Website zo getrouw mogelijk zijn ten opzichte van de oorspronkelijke Producten. Er kunnen echter verschillen optreden wegens de technische beperkingen op het vlak van kleurweergave op de computeruitrustingen van de Gebruikers. Dientengevolge kan de Maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen die niet te wijten zijn aan haar toedoen of voor kleine verschillen.

 

 

3. PRIJZEN

De prijzen van de Producten te zien op de Website zijn in Euro uitgedrukt met inbegrip van alle Franse taksen. Zij houden rekening met de BTW en de eventuele van toepassing zijnde kortingen op de dag van de bestelling.

In de prijs van de Producten zijn de leverkosten niet inbegrepen (administratiekosten van uw bestelling, kosten verpakking, verzendkosten en eventuele terugzend kosten). Het bedrag van de leverkosten zal worden vermeld op de bestelbon voor het valideren van de bestelling.

De Maatschappij kan de prijzen van de Producten op ieder willekeurig moment wijzigen. Echter na het valideren van de bestelling van de Gebruiker, kunnen de prijzen niet meer gewijzigd worden.

Voor iedere bestelling wordt een factuur opgemaakt en via elektronische mail verzonden naar de Gebruiker.

 

 

4. BESTELLING

4.1 Voorafgaande identificatie van de Gebruiker

Bij de eerste bestelling moet de Gebruiker een procedure volgen voor het aanmaken van zijn klantaccount, dit wordt allemaal aangegeven op de Website.

Voor het plaatsen van een bestelling, moet de Gebruiker zich identificeren met zijn emailadres of zijn klantennummer en zijn paswoord.

Mocht hij zijn paswoord kwijtraken of vergeten, dan kan hij een nieuw paswoord aanvragen door te gaan naar zijn klantaccount en te klikken op "Paswoord vergeten". Hij ontvangt dan een paswoord op het emailadres dat hij heeft gegeven bij de inschrijving.

De Gebruiker kan ook contact opnemen met de Klantenservice op nummer 0033 1 41 61 86 16, lokaal tarief, en verzoeken dat een paswoord naar hem wordt gestuurd op zijn emailadres.

4.2 Plaatsen van de bestelling

De Gebruiker moet op zijn minst achttien (18) jaar oud zijn en over de nodige juridische bekwaamheid beschikken om een bestelling te plaatsen en na te komen of hij moet in het bezit zijn van een toestemming die hem in de mogelijkheid stelt om een bestelling te plaatsen en na te komen en hij moet in staat zijn hiervan op ieder willekeurig moment het bewijs te leveren, op enkelvoudig verzoek van de Maatschappij.

De Gebruiker plaatst zijn bestelling op de Website met inachtneming van de voorgeschreven procedure zoals uiteengezet op de Website die 24/7 beschikbaar is behoudens onderbreking, moedwillig of niet, voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden of in geval van overmacht. Op straffe van weigering van de bestelling, moet de Gebruiker een leveringsadres kiezen voor het (de) Product(en) en dit adres moet noodzakelijkerwijs liggen in één van de landen vermeld in artikel 6.1 hieronder.

In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de Gebruiker de details van zijn bestelling in scherm brengen (Product, referentie, hoeveelheid, eenheidsprijs) met de totale prijs en mogelijke vergissingen corrigeren. De Gebruiker moet de bestelling op juistheid controleren alvorens hem te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken. Een bevestigde bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en de omschrijvingen van de Producten die ter verkoop beschikbaar zijn. Iedere betwisting op dit punt zal tot stand komen in het kader van een eventuele ruil en de garanties vermeld in artikel 8 hieronder. De Maatschappij zal de ontvangst van de bestelling bevestigen zodra deze is geplaatst via het verzenden van een emailbericht.

Mocht een Product niet beschikbaar zijn op het moment van plaatsen van de bestelling, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door de Maatschappij via een emailbericht.

In bepaalde gevallen en in het bijzonder als de betaling niet volgt, het adres onjuist is of een ander probleem met de klantenaccount van de Gebruiker, behoudt de Maatschappij zich het recht voor om de bestelling van de Gebruiker te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Voor alle vragen met betrekking tot het opvolgen van de bestelling, moet de Gebruiker zijn klantenaccount raadplegen op de Website of het nummer 0033 1 41 61 86 16 bellen.

 

 

5. BETALINGSMODALITEITEN

De betaling komt tot stand in Euro en naar keuze van de Gebruiker :

 • met een bankpas: Carte Bleue, Visa, Mastercard.
  Het geld wordt van de bankrekening van de Gebruiker afgeschreven bij het valideren van de bestelling.
  Voor deze manier van betalen, gebruikt de Maatschappij een betalingssysteem op afstand en met codering van de gegevens in SSL mode (Secure Socket Layer). Dientengevolge komen de betalingen via bankpasjes niet tot stand op de servers van de Maatschappij zelf maar rechtstreeks op die van de bank van de Maatschappij (Crédit du Nord) in een beveiligde omgeving. Deze garantie geeft u de verzekering dat de nummers van uw bankpas alleen bekend zijn bij onze bank.
 • met PAYPAL.
  Door te kiezen voor een betaling met PayPal, wordt de Gebruiker automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal account. Als de PayPal betaling is gevalideerd, kan de Gebruiker zijn bestelling op de Website afronden.

Indien bepaalde Producten niet meer in voorraad of niet beschikbaar zijn, zal het afgeschreven bedrag overeenkomen met de Producten die daadwerkelijk worden verzonden.

 

 

6. LEVERING

6.1 Geografische levergebieden

De producten die op de website verkocht worden kunnen worden geleverd in Europees Frankrijk, Zwitserland, Monaco en in de landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

6.2 Wijze van levering

De levering geschiedt op de woonplaats van de Gebruiker zoals vermeld in de account van de klant of op het leveringsadres aangegeven door laatstgenoemde in de bestelbon, in Europees Frankrijk of in een van de andere landen van levering vermeld in artikel 6.1.

Wij verrichten geen leveringen aan Postbussen.

De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht van het product en de plaats van levering. Deze kosten worden aan de Gebruiker bekend gemaakt voordat hij zijn Bestelling definitief bevestigt.

Een email met een tracking nummer wordt naar u verzonden zodat u de levering van uw pakket kunt volgen.

-Klassieke Chrono levering in Europa

1. Onze transporteur zal de goederen een eerste keer proberen te leveren. Mocht u dan niet thuis zijn, laat hij een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is.
2. Hij probeert het opnieuw de dag daarop. Mocht u dan ook niet thuis zijn, laat hij weer een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is. Het nummer van de transporteur staat vermeld op dit bericht zodat u hem kunt bellen om af te spreken wanneer het u uitkomt om de goederen geleverd te krijgen.
3. En tot slot een 3e poging tot leveren volgens de afspraak. Mocht dit alles niet lukken, dan moet u zelf de goederen gaan ophalen bij de opslagplaats van de transporteur.
En na 7 dagen wordt uw pakket naar ons teruggestuurd.

Levertermijnen
Snelle levering van uw pakket tussen 2 en 4 dagen naar 27 Europese landen.

De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan nooit ingeroepen worden wegens vertraging in de levering en de gevolgen die hieruit mochten voortvloeien.

 

 

7. RECHT OP BEDENKTIJD EN RUILEN

7.1 Recht op bedenktijd (alleen geldig voor leveringen in Europa)

Alle Producten geleverd in Europa kunnen teruggegeven worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.

In toepassing van artikel L.121-20 van het Wetboek van Consumptie, beschikt de Gebruiker over een recht op bedenktijd van veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten. Het recht op bedenktijd is eveneens van toepassing op producten in de uitverkoop, tweedehands producten of producten in het kader van een voorraadvermindering. Tijdens deze termijn, kan de Gebruiker de Producten terugbezorgen aan de Maatschappij zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete bij het volgende adres: GTI - Moondream, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrijk. Hiertoe moet hij per telefoon op nummer 00 33 1 41 61 86 16 zijn voornemen om het Product terug te sturen kenbaar maken en het Product via de post terugsturen binnen bovengenoemde termijn. De retourkosten zijn voor rekening van de Gebruiker en zullen niet terugbetaald worden, behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product.

De Maatschappij gaat de verbintenis aan om de Gebruiker die zijn recht op bedenktijd heeft uitgeoefend, de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk terug te betalen, te weten op zijn laatst binnen de tien (10) dagen die volgen op de uitoefening van het recht op bedenktijd en in het bijzonder:

- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker alle Producten van zijn bestelling terugstuurt, aan de Gebruiker (i) de prijs van de teruggestuurde Producten terugbetalen met de basis kosten van de levering naar hem toe hiervan;

- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker niet de bestelling in zijn geheel terugstuurt en één of meerdere bestelde Producten houdt, het bedrag van de leverkosten naar hem toe onder zich houden.

De terugbetaling komt tot stand via het betaalmiddel gebruikt voor het betalen van de teruggestuurde bestelling.

Aldus, indien men de bestelling van de Producten had betaald met:

 • een bankpas, en als deze bankpas nog geldig is, zal de terugbetaling verricht worden op de rekening van deze bankpas.
 • Paypal, en als de PayPal account nog actief is, zal de terugbetaling verricht worden op deze PayPal account.

 

Indien de terugbetaling via de hierboven staande middelen niet lukt, zal het geld worden teruggestuurd via een cheque naar het adres vermeld op de factuur.

7.2 Ruilen

Alle in Europa geleverde Producten kunnen geruild worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.

De Gebruiker beschikt over een termijn van tien (10) dagen om de Producten te ruilen.

Hiertoe is hij verplicht om via de telefoon op nummer 00 33 1 41 61 86 16 zijn voornemen om het Product te ruilen, kenbaar te maken.

In dit geval hoeft de Gebruiker geen leverkosten te betalen voor de nieuwe bestelling van ruilgoederen.

De Gebruiker kan het Product terugsturen naar de Maatschappij via de transporteur.

De terugzendkosten zijn voor rekening van de Gebruiker (behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product).

 

 

8. GARANTIE

Alle Producten te koop op de Website genieten de wettelijke conformiteit garantie (artikelen L211-1 en volgende van het Wetboek van Consumptie) en de garantie voor verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), die de Gebruiker de mogelijkheid geven om geleverde Producten die defect of niet conform zijn, terug te sturen met het oog op vervanging voor zover de voorraad strekt.

In het geval vervanging niet mogelijk is, gaat de Maatschappij de verbintenis aan om de Prijs van het bestelde Product terug te betalen binnen een termijn van dertig (30) dagen bij ontvangst van het door de Gebruiker teruggestuurde product naar het volgende adres van de Maatschappij : GTI - Moondream, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers - Frankrijk.

 

 

9. HANDTEKENING EN BEWIJS

In alle gevallen gelden de aanlevering online van het nummer van de bankpas en de uiteindelijke validering van de bestelling als bewijs van de integraliteit van voornoemde bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en houden de opeisbaarheid in van de bedragen die overeenkomen met de prijs van de Producten vermeld op de bestelbon en van de leverkosten.

Voornoemde validering geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties verricht op de Website.

In geval van frauduleus gebruik van zijn bankpas, moet de Gebruiker meteen na het vaststellen van dit gebruik, contact opnemen met de Klantenservice op het nummer 0033 1 41 61 86 16, lokaal tarief.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

De Maatschappij gaat de verbintenis aan om alle in zijn bedrijfstak gebruikelijke zorg te besteden aan de service die de Gebruiker wordt geboden. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien het niet nakomen van zijn verplichtingen te wijten is aan ofwel een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling zijdens een derde bij het contract, ofwel aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse rechtspraak.

De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan ook niet ingeroepen worden:

 • voor niet nakoming of onjuist nakomen van de contractuele verplichtingen die rusten op de Gebruiker, en in het bijzonder op het moment van invoeren van de bestelling op de Website,
 • voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet netwerk, en in het bijzonder een onderbreking van de service, een intrusie van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen
 • voor vertragingen wegens onvoldoende voorraad.

 

 

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Maatschappij beschikt over het recht om op de Website alle Producten te commercialiseren.

Alle elementen van de Website en die staan op de Website, of het nu visuele of geluidselementen betreft, met inbegrip van de onderliggende technologie, de merken, de logo’s, de grafismes, de foto’s, de tekeningen en modellen, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Hun openbaarmaking mag in geen geval uitgelegd worden alsof er een vergunning of een gebruiksrecht wordt gegeven voor voornoemde merken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd. Zij mogen dientengevolge niet gebruikt worden op straffe van gerechtelijke vervolging.

Aldus mag geen van de documenten afkomstig van de Website gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, overgedragen of gedistribueerd worden, op wat voor manier dan ook.

 

 

12. NAAMSGEBONDEN INLICHTINGEN EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Maatschappij gaat de verbintenis aan de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen die worden verkregen bij het plaatsen van een bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Het bestand waarin deze inlichtingen worden samengebracht, heeft het voorwerp gevormd van een aangifte bij de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid nr. 1615774 v 0.

In overeenstemming met de wet informatica en vrijheid, beschikken de Gebruikers over een recht tot verzet en toegang en het recht op corrigeren van de hen betreffende gegevens die zijn ingewonnen door de Maatschappij. Om deze rechten te doen gelden, kunnen de Gebruiker online een bericht sturen naar info@moondreamwebstore.com of een brief sturen naar het volgende adres van de Maatschappij: GTI, bat. 15-16, 61 Rue du Landy - 93  300 Aubervilliers - Frankrijk.

 

 

13. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. De bevoegde rechtbank in geval van geschil is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verzoeker, de rechtbank van de daadwerkelijke plaats van levering van het Product.

> Terug bovenzijde bladzijde