Wettelijke vermeldingen

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Capital de 160 000€,
Numéro d'identification : 329 151 849 R.C.S. Paris,
Numéro TVA : FR21329151849

info@moondreamwebstore.com

Ondergebracht bij : NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Parijs – Frankrijk

*Custom Offer December 2023

50 off for purchases of 350 or more Applicable once per order. Promotion valid only on all custom-configured products via the website, excluding delivery costs, from 09.12.23 to 31.12.23 inclusive.

Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de « Algemene Voorwaarden ») worden gesloten tussen de maatschappij GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (de « Maatschappij »), en ieder natuurlijk niet handelspersoon (« De Gebruiker » of « U ») die een aankoop wenst te doen op de website (hierna samen te noemen de « Partijen »).


De Partijen komen overeen dat uitsluitend deze Algemene Voorwaarden hun betrekkingen zullen beheersen.


De Gebruiker kan kennis nemen, op ieder willekeurig moment, van de Algemene Voorwaarden op de website http://www.moondreamwebstore.nl uitgegeven door de Maatschappij (de "Website").


Deze Algemene Verkoopwaarden kunnen gewijzigd worden, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van kracht op de Website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. De wijzigingen worden ter kennis van de Gebruiker gebracht en moeten door laatstgenoemde geaccepteerd worden tijdens het bestellen.

> Terug bovenzijde bladzijde

1. DOEL

De Algemene Voorwaarden hebben ten doel het definiëren van de verkoopmodaliteiten tussen de Maatschappij en de Gebruiker, vanaf het plaatsen van de bestelling op de Website tot aan de servicediensten daarna, via de betaling en de levering.

> Terug bovenzijde bladzijde

2. PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, staan vermeld op de Website met de vermelding dat zij door de Maatschappij worden verkocht en geëxpedieerd (de « Producten »). Zij zijn beschikbaar voor zover de voorraad strekt.


Het bedrijf biedt met name bepaalde producten die op verzoek van de gebruiker en op maat worden gemaakt (de ‘op maat gemaakte producten’).


De wezenlijke eigenschappen (op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid) van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven en gepresenteerd op de Website. Mochten echter vergissingen of omissies zijn geslopen in hun presentatie, kan de Maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.


Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s van de Producten op de Website zo getrouw mogelijk zijn ten opzichte van de oorspronkelijke Producten. Er kunnen echter verschillen ontstaan, vooral vanwege technische beperkingen bij kleurweergave in de computerapparatuur van de gebruikers, of vanwege industriële beperkingen voor de afmetingen (afwijking 3%). Deze verschillen zijn zodanig dat de maatschappij niet verantwoordelijk is voor de verschillen die niet voortkomen uit eigen fouten of niet-wezenlijke verschillen.


"Met betrekking tot op maat gemaakte producten wordt de gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van het feit dat er, ten gevolge van technische productiebeperkingen, voor op maat gemaakte producten een tolerantiemarge voor de maten van het eindproduct geldt, en wel in de volgende verhouding: 1%


Alle op maat gemaakte producten waarvan de maten binnen deze tolerantiemarge vallen, worden beschouwd als conform, wat de gebruiker uitdrukkelijk erkent en accepteert. Buiten de tolerantiemarges beschikt de gebruiker over één (1) maand gerekend vanaf de verzenddatum van het op maat gemaakte product om aanpassingen van het op maat gemaakte product aan te vragen. Elke aanpassing wordt gefactureerd.


Wij raden gebruikers die meerdere exemplaren van hetzelfde gordijn willen bestellen aan om deze tegelijkertijd te bestellen om kleurverschillen te vermijden. Als je twee exemplaren van hetzelfde gordijn apart bestelt, kunnen de kleuren iets afwijken omdat de items niet in hetzelfde verfbad zijn geverfd.

3. PRIJZEN

De prijzen van de Producten en de op maat gemaakte producten te zien op de Website zijn in Euro uitgedrukt met inbegrip van alle Franse taksen. Zij houden rekening met de BTW en de eventuele van toepassing zijnde kortingen op de dag van de bestelling.


In de prijs van de Producten en de op maat gemaakte producten zijn de leverkosten niet inbegrepen (administratiekosten van uw bestelling, kosten verpakking, verzendkosten en eventuele terugzend kosten). Het bedrag van de leverkosten zal worden vermeld op de bestelbon voor het valideren van de bestelling.


De Maatschappij kan de prijzen van de Producten en de op maat gemaakte producten op ieder willekeurig moment wijzigen. Echter na het valideren van de bestelling van de Gebruiker, kunnen de prijzen niet meer gewijzigd worden.


Voor iedere bestelling wordt een factuur opgemaakt en via elektronische mail verzonden naar de Gebruiker.

> Terug bovenzijde bladzijde

4. BESTELLING

4.1 Voorafgaande identificatie van de Gebruiker

Bij de eerste bestelling moet de Gebruiker een procedure volgen voor het aanmaken van zijn klantaccount, dit wordt allemaal aangegeven op de Website.


Voor het plaatsen van een bestelling, moet de Gebruiker zich identificeren met zijn emailadres of zijn klantennummer en zijn paswoord.


Mocht hij zijn paswoord kwijtraken of vergeten, dan kan hij een nieuw paswoord aanvragen door te gaan naar zijn klantaccount en te klikken op "Paswoord vergeten". Hij ontvangt dan een paswoord op het emailadres dat hij heeft gegeven bij de inschrijving.


De gebruiker kan ook contact opnemen met de klantendienst om het wachtwoord van zijn of haar klantaccount te laten wijzigen.


4.2 Plaatsen van de bestelling

De Gebruiker moet op zijn minst achttien (18) jaar oud zijn en over de nodige juridische bekwaamheid beschikken om een bestelling te plaatsen en na te komen of hij moet in het bezit zijn van een toestemming die hem in de mogelijkheid stelt om een bestelling te plaatsen en na te komen en hij moet in staat zijn hiervan op ieder willekeurig moment het bewijs te leveren, op enkelvoudig verzoek van de Maatschappij.


De Gebruiker plaatst zijn bestelling op de Website met inachtneming van de voorgeschreven procedure zoals uiteengezet op de Website die 24/7 beschikbaar is behoudens onderbreking, moedwillig of niet, voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden of in geval van overmacht. Op straffe van weigering van de bestelling, moet de Gebruiker een leveringsadres kiezen voor het (de) Product(en) en dit adres moet noodzakelijkerwijs liggen in één van de landen vermeld in artikel 6.1 hieronder.


In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de Gebruiker de details van zijn bestelling in scherm brengen (Product, referentie, hoeveelheid, eenheidsprijs) met de totale prijs en mogelijke vergissingen corrigeren. De Gebruiker moet de bestelling op juistheid controleren alvorens hem te bevestigen om zijn aanvaarding uit te drukken. Een bevestigde bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en de omschrijvingen van de Producten en de op maat gemaakte producten die ter verkoop beschikbaar zijn. Iedere betwisting op dit punt zal tot stand komen in het kader van een eventuele ruil en de garanties vermeld in artikel 8 hieronder. De Maatschappij zal de ontvangst van de bestelling bevestigen zodra deze is geplaatst via het verzenden van een emailbericht.


Mocht een Product of op maat gemaakt product niet beschikbaar zijn op het moment van plaatsen van de bestelling, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door de Maatschappij via een emailbericht.


In bepaalde gevallen en in het bijzonder als de betaling niet volgt, het adres onjuist is of een ander probleem met de klantenaccount van de Gebruiker, behoudt de Maatschappij zich het recht voor om de bestelling van de Gebruiker te blokkeren totdat het probleem is opgelost.


Voor iedere vraag over een bestelling moet de gebruiker zijn of haar klantaccount op de website raadplegen of contact opnemen met de klantendienst.

> Terug bovenzijde bladzijde

5. BETALINGSMODALITEITEN

De betaling komt tot stand in Euro en naar keuze van de Gebruiker :


 • met een bankpas: Carte Bleue, Visa, Mastercard.
  Het geld wordt van de bankrekening van de Gebruiker afgeschreven bij het valideren van de bestelling.
  Voor deze manier van betalen, gebruikt de Maatschappij een betalingssysteem op afstand en met codering van de gegevens in SSL mode (Secure Socket Layer). Dientengevolge komen de betalingen via bankpasjes niet tot stand op de servers van de Maatschappij zelf maar rechtstreeks op die van de bank van de Maatschappij (Crédit du Nord) in een beveiligde omgeving. Deze garantie geeft u de verzekering dat de nummers van uw bankpas alleen bekend zijn bij onze bank.

 • met PAYPAL.
  Door te kiezen voor een betaling met PayPal, wordt de Gebruiker automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal account. Als de PayPal betaling is gevalideerd, kan de Gebruiker zijn bestelling op de Website afronden.

Indien bepaalde Producten niet meer in voorraad of niet beschikbaar zijn, zal het afgeschreven bedrag overeenkomen met de Producten die daadwerkelijk worden verzonden.

> Terug bovenzijde bladzijde

6. LEVERING

6.1 Geografische levergebieden

De producten en op maat gemaakte producten die op de website verkocht worden kunnen worden geleverd in Nederland. Neem contact op met onze klantenservice voor bezorging naar andere bestemmingen.

6.2 Wijze van levering


De levering geschiedt op de woonplaats van de Gebruiker zoals vermeld in de account van de klant of op het leveringsadres aangegeven door laatstgenoemde in de bestelbon, in Nederland of in een van de andere landen van levering vermeld in artikel 6.1.


Wij verrichten geen leveringen aan Postbussen.


De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht van het product en de plaats van levering. Deze kosten worden aan de Gebruiker bekend gemaakt voordat hij zijn Bestelling definitief bevestigt.


Een email met een tracking nummer wordt naar u verzonden zodat u de levering van uw pakket kunt volgen.


-Klassieke Chrono levering in Europa


1. Onze transporteur zal de goederen een eerste keer proberen te leveren. Mocht u dan niet thuis zijn, laat hij een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is.
2. Hij probeert het opnieuw de dag daarop. Mocht u dan ook niet thuis zijn, laat hij weer een bericht achter om te zeggen dat hij langsgekomen is. Het nummer van de transporteur staat vermeld op dit bericht zodat u hem kunt bellen om af te spreken wanneer het u uitkomt om de goederen geleverd te krijgen.
3. En tot slot een 3e poging tot leveren volgens de afspraak. Mocht dit alles niet lukken, dan moet u zelf de goederen gaan ophalen bij de opslagplaats van de transporteur.
En na 7 dagen wordt uw pakket naar ons teruggestuurd.


Levertermijnen
Snelle levering van uw pakket tussen 2 en 4 dagen naar 27 Europese landen.


De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan nooit ingeroepen worden wegens vertraging in de levering en de gevolgen die hieruit mochten voortvloeien.

> Terug bovenzijde bladzijde

7. RECHT OP BEDENKTIJD EN RUILEN

7.1 Recht op bedenktijd (alleen geldig voor leveringen in Europa)

Alle Producten (behalve op maat gemaakte producten) geleverd in Europa kunnen teruggegeven worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.


In toepassing van artikel L.121-20 van het Wetboek van Consumptie, beschikt de Gebruiker over een recht op bedenktijd van veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten. Het herroepingsrecht is ook van toepassing op afgeprijsde, tweedehands- of uit voorraad genomen producten, maar is niet van toepassing op op maat gemaakte producten. Tijdens deze termijn, kan de Gebruiker de Producten terugbezorgen aan de Maatschappij zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete bij het volgende adres: Moondream - Rocle, 10 boulevard Garibaldi, 69170 Tarare – Frankrijk. Hiertoe moet hij per telefoon op nummer 00 33 1 41 61 86 16 zijn voornemen om het Product terug te sturen kenbaar maken en het Product via de post terugsturen binnen bovengenoemde termijn. De retourkosten zijn voor rekening van de Gebruiker en zullen niet terugbetaald worden, behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product.


Neem bij een defect of niet-conform product direct en uiterlijk binnen 14 dagen na levering contact op met de klantenservice. In het geval van onvolledige levering, open pakket of beschadiging tijdens transport, gelieve ons binnen 72 uur te verwittigen. Gelieve foto's bij te voegen. Een klacht na deze termijnen wordt niet in behandeling genomen.


De Maatschappij gaat de verbintenis aan om de Gebruiker die zijn recht op bedenktijd heeft uitgeoefend, de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk terug te betalen, te weten op zijn laatst binnen de tien (10) dagen die volgen op de uitoefening van het recht op bedenktijd en in het bijzonder:


- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker alle Producten van zijn bestelling terugstuurt, aan de Gebruiker (i) de prijs van de teruggestuurde Producten terugbetalen met de basis kosten van de levering naar hem toe hiervan;


- Zal de Maatschappij, indien de Gebruiker niet de bestelling in zijn geheel terugstuurt en één of meerdere bestelde Producten houdt, het bedrag van de leverkosten naar hem toe onder zich houden.


De terugbetaling komt tot stand via het betaalmiddel gebruikt voor het betalen van de teruggestuurde bestelling.


Aldus, indien men de bestelling van de Producten had betaald met:

 • een bankpas, en als deze bankpas nog geldig is, zal de terugbetaling verricht worden op de rekening van deze bankpas.
 • Paypal, en als de PayPal account nog actief is, zal de terugbetaling verricht worden op deze PayPal account.

Indien de terugbetaling via de hierboven staande middelen niet lukt, zal het geld worden teruggestuurd via een cheque naar het adres vermeld op de factuur.


7.2 Ruilen

Alle in Europa geleverde Producten (behalve op maat gemaakte producten) kunnen geruild worden op de voorwaarde dat ze intact zijn, in de oorspronkelijke verpakking zitten en dat de opstrijkstrip niet gebruikt is en ook moet de koopfactuur erbij gevoegd zijn.


De Gebruiker beschikt over een termijn van tien (10) dagen om de Producten te ruilen.


Om dit te doen moet verplicht contact worden opgenomen met de klantendienst om omwisseling van het product aan te vragen.


In dit geval hoeft de Gebruiker geen leverkosten te betalen voor de nieuwe bestelling van ruilgoederen.


De Gebruiker kan het Product terugsturen naar de Maatschappij via de transporteur.


De terugzendkosten zijn voor rekening van de Gebruiker (behalve indien het Product defect bleek te zijn bij de ontvangst of in geval van vergissing bij het verzenden van het Product).

> Terug bovenzijde bladzijde

8. GARANTIE

Alle producten en op maat gemaakte producten die op de website te koop worden aangeboden, genieten van de wettelijke garantie van overeenstemming (artikelen L.217-4 tot L.217-14 van de Franse consumentenwet) en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van de Frans burgerlijk wetboek) waardoor de gebruiker het bedrijf binnen 2 jaar na levering op de hoogte kan stellen van de bestelling van de producten of aangepaste producten die defect of niet-conform zijn geleverd.


In het geval dat het Product een gebrek of conformiteitsfout vertoont waardoor het ongeschikt is voor het gebruik ervan of dat een belangrijk functioneel verschil weerspiegelt in vergelijking met de kenmerken die op de Site zijn gedefinieerd, kiest de Klant tussen reparatie of vervanging van het Product. Het bedrijf mag echter niet verdergaan volgens de keuze van de klant als deze keuze kennelijk onevenredige kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit. Als reparatie en vervanging van het product onmogelijk is, kan de klant het product retourneren en een volledige terugbetaling ontvangen of het product behouden en een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen in overleg met het bedrijf.


Een reparatie, vervanging of terugbetaling wordt alleen uitgevoerd als de klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 • het product niet op een abnormale, onjuiste of tegengestelde manier hebben gebruikt;
 • de installatie- en onderhoudsinstructies voor het product hebben gevolgd;
 • het Product hebben geretourneerd in een verpakking die volledige bescherming biedt, dat wil zeggen dat het product tijdens het transport niet beschadigd kan raken.

> Terug bovenzijde bladzijde

9. HANDTEKENING EN BEWIJS

In alle gevallen gelden de aanlevering online van het nummer van de bankpas en de uiteindelijke validering van de bestelling als bewijs van de integraliteit van voornoemde bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en houden de opeisbaarheid in van de bedragen die overeenkomen met de prijs van de Producten vermeld op de bestelbon en van de leverkosten.


Voornoemde validering geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties verricht op de Website.


Ingeval van frauduleus gebruik van zijn of haar bankpas wordt de gebruiker na constatering hiervan verzocht contact op te nemen met de klantendienst.

> Terug bovenzijde bladzijde

10. AANSPRAKELIJKHEID

De Maatschappij gaat de verbintenis aan om alle in zijn bedrijfstak gebruikelijke zorg te besteden aan de service die de Gebruiker wordt geboden. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien het niet nakomen van zijn verplichtingen te wijten is aan ofwel een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling zijdens een derde bij het contract, ofwel aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse rechtspraak.


De aansprakelijkheid van de Maatschappij kan ook niet ingeroepen worden:

 • voor niet nakoming of onjuist nakomen van de contractuele verplichtingen die rusten op de Gebruiker, en in het bijzonder op het moment van invoeren van de bestelling op de Website,
 • voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet netwerk, en in het bijzonder een onderbreking van de service, een intrusie van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen
 • voor vertragingen wegens onvoldoende voorraad.

> Terug bovenzijde bladzijde

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het bedrijf is gerechtigd alle producten en op maat gemaakte producten op de website te verkopen.


Alle elementen van de Website en die staan op de Website, of het nu visuele of geluidselementen betreft, met inbegrip van de onderliggende technologie, de merken, de logo’s, de grafismes, de foto’s, de tekeningen en modellen, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Hun openbaarmaking mag in geen geval uitgelegd worden alsof er een vergunning of een gebruiksrecht wordt gegeven voor voornoemde merken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd. Zij mogen dientengevolge niet gebruikt worden op straffe van gerechtelijke vervolging.


Aldus mag geen van de documenten afkomstig van de Website gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, overgedragen of gedistribueerd worden, op wat voor manier dan ook.

> Terug bovenzijde bladzijde

12. VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf verbindt zich ertoe de tijdens bestellingen verzamelde, persoonlijke gegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.


De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf uitsluitend voor de hierna vermelde doelen persoonlijke gegevens over hem of haar kan verzamelen en verwerken conform het vertrouwelijkheidsbeleid van het bedrijf dat op de website kan worden geraadpleegd en bij elke bestelling aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.


Als de gebruiker besluit bepaalde verplichte persoonlijke gegevens niet te verschaffen, kan de gebruiker bepaalde onderdelen van de website nog altijd bezoeken, maar heeft deze mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, bepaalde programma’s, bepaalde aanbiedingen en bepaalde diensten die interactie met de gebruiker en het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens vereisen.


12.1 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Wanneer u het inschrijfformulier invult via de rubriek ‘Uw account maken’ om een klantaccount te maken waarmee u zich bij de website kunt aanmelden en producten en op maat gemaakte producten kunt kopen. Met het oog hierop verzamelt en verwerkt het bedrijf de volgende gegevens: aanspreekvorm, achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord, bedrijfsnaam, bezorg- en factureringsadres, land, vaste telefoon en mobiele telefoon, straatnaam.
 • Wanneer de gebruiker een aanvraag verstuurt via de rubriek ‘Contact opnemen’ door een online formulier in te vullen. Hiertoe worden de volgende gegevens verzameld: onderwerp van de aanvraag, e-mailadres, bestelnummer en het bericht van de gebruiker.
 • Wanneer de gebruiker vrijwillig persoonlijke gegevens over zichzelf verschaft, met name via vrije formulieren of bijlagen bij zijn bericht in de rubriek ‘Contact opnemen’. De gebruiker verplicht zich ertoe precieze gegevens te verschaffen en de belangen of rechten van derden niet te schaden (met name wat betreft hun intellectuele eigendomsrechten).
 • Wij kunnen ook gebruikmaken van logbestanden. De gegevens in logbestanden betreffen IP-adressen, het type browser, de internetprovider, de systeemdatum/-tijd, de herkomst- en doelpagina, de aangeklikte pagina’s en alle andere informatie die uw browser ons kan verschaffen. Wij kunnen deze gegevens met name gebruiken om de site te beheren of om de verplaatsingen van de gebruiker door de site te volgen. Wij preciseren echter dat met de elektronische identificatiegegevens uw verbindingsterminal of de tijdens uw bezoek geraadpleegde pagina’s op de site kunnen worden geïdentificeerd, en dat u met deze gegevens op zich niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd
 • Google Analytics: De site kan met een hulpmiddel genaamd ‘Google Analytics’ gegevens over het gebruik van de site verzamelen. Google Analytics verzamelt gegevens zoals de bezoekfrequentie van deze site door gebruikers, de bezochte pagina’s en andere sites die zijn bezocht voordat de gebruiker op deze site uitkwam. We gebruiken de gegevens die wij verkrijgen met Google Analytics om de site en onze producten te laten functioneren en verbeteren. We koppelen de gegevens die met Google Analytics worden verzameld niet aan persoonlijke gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. De capaciteit van Google om de gegevens te gebruiken en delen die tijdens uw bezoeken aan onze site met Google Analytics zijn verzameld, wordt beperkt door de servicevoorwaarden van Google Analytics die u kunt raadplegen op www.google.com/analytics/terms/us.html en door het vertrouwelijkheidsbeleid van Google dat u kunt raadplegen op www.google.com/policies/privacy/. Meer informatie over de manier waarop Google gegevens specifiek met Google Analytics verzamelt en analyseert vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens over uzelf verstrekt, met name wanneer het gaat om multimediacontent (foto’s, video’s enz.), verplicht u zich ertoe precieze gegevens te verstrekken en de belangen of rechten van derden niet te schaden (met name wat betreft hun intellectuele eigendomsrechten).

12.2 Gebruiken van persoonlijke gegevens

Het bedrijf verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens over de gebruikers in zoverre dit wettelijk is toegestaan. De rechtsgronden omvatten toestemming van de gebruiker (wanneer deze toestemming heeft gegeven), het contract (wanneer verwerking van de gegevens nodig is om het contract tussen het bedrijf en de gebruiker uit te voeren, of tussen onze partners en u, bijvoorbeeld om deze de gevraagde producten en op maat gemaakte producten te leveren) en ‘rechtmatige belangen’.


Wanneer voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming van de gebruiker vereist is, heeft deze het recht de toestemming niet te geven of deze te allen tijde terug te trekken. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens betrekking heeft op rechtmatige belangen, heeft de gebruiker het recht zich ertegen te verzetten. Voor elke vraag over de rechtsgronden waarop het bedrijf de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens baseert, kunt u te allen tijde per e-mail, post of telefoon contact opnemen met onze klantendienst.


Met de gegevens die de gebruiker op de website verstrekt, kan het bedrijf het volgende doen:

 • De toegang van de gebruiker tot de site identificeren en toestaan;
 • Het verkoopcontract uitvoeren en de levering waarborgen van producten en op maat gemaakte producten die door de gebruiker zijn gekocht;
 • De gebruiker informeren over de producten en op maat gemaakte producten;
 • Vragen of verzoeken van de gebruiker verwerken;
 • De gebruiker met zijn of haar toestemming berichten voor reclame- of marketingdoelen toesturen via ieder toepasselijk communicatiekanaal, zoals e-mail, sms enz.;
 • De gebruiker laten profiteren van promoties;
 • De gebruiker de nieuwsbrief doorgeven waarop deze is geabonneerd;
 • De navigatiemogelijkheden en functies van onze site verbeteren;
 • Problemen met de site analyseren en oplossen.

Het bedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die bij de gebruiker zijn verzameld. Het bedrijf kan echter besluiten deze persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk te delen met externe dienstverleners zodat deze hun activiteiten gemakkelijker kunnen uitvoeren en wij hun website en hun producten en diensten ter beschikking kunnen stellen aan de gebruikers.


Deze gegevens kunnen worden overgedragen naar andere landen. Het bedrijf handelt verantwoordelijk en doet alleen zaken met externe dienstverleners die een beleid voor persoonlijke gegevens hebben voor de manier waarop zij zelf persoonlijke gegevens verwerken en die een beschermingsniveau garanderen dat voldoet aan de eisen van de Europese voorschriften voor gegevensbescherming (met name de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016, aangeduid als de ‘AVG’). In alle gevallen rekent het bedrijf op contractmechanismen en dwingende juridische processen om persoonlijke gegevens over te dragen tot buiten de grenzen van de Europese economische ruimte en deze gegevensstromen te beveiligen.


Het bedrijf draagt de persoonlijke gegevens van de gebruiker pas over aan een externe zakenpartner nadat zijn of haar voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen om deze gegevens te delen (bijvoorbeeld voor een speciaal promotie-evenement).


Het bedrijf kan ertoe worden gebracht om persoonlijke gegevens van de gebruiker of alle andere gegevens die de gebruiker via de website heeft opgegeven, te openbaren als het bedrijf van mening is dat de openbaring van deze gegevens kan bijdragen aan of redelijkerwijs vereist is voor het volgende:

 • respect van de wetgeving of voorschriften;
 • juridische procedures;
 • om te reageren op een verzoek van een rechterlijke autoriteit of iedere andere bij wet gemachtigde, administratieve autoriteit die vraagt om deze gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen;
 • om onze algemene verkoopvoorwaarden te doen respecteren;
 • om een probleem met fraude of beveiliging te detecteren, voorkomen of behandelen;
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van de website, van de gebruikers ervan of van het publiek in het algemeen te beschermen.

Het bedrijf verplicht zich er echter toe de gebruiker te waarschuwen onder de omstandigheden die door de geldende wetgeving worden voorzien.


Om zijn contractuele verplichtingen na te komen kan het bedrijf deze gegevens doorgeven aan bedrijven waarover het de controle heeft en aan filialen daarvan, op voorwaarde dat deze bedrijven zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als die welke worden voorzien in dit vertrouwelijkheidsbeleid of aan vertrouwelijkheidsregels die op zijn minst een even goede gegevensbescherming garanderen.


Tot slot kan het bedrijf persoonlijke gegevens van de gebruiker delen in het kader van een verkoop, een fusie of een overname, of bij de voorbereiding van deze gebeurtenissen. Elke externe partij die het bedrijf geheel of gedeeltelijk koopt, is gemachtigd om deze gegevens te gebruiken, maar alleen wanneer dit vertrouwelijkheidsbeleid wordt gerespecteerd en de gebruiker over deze overdracht van activiteiten wordt geïnformeerd. Elke gebruiker kan zich hiertegen verzetten door zijn of haar wettelijke rechten uit te oefenen zoals hierna beschreven.


In alle gevallen zal het bedrijf GTI zijn uiterste best doen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen tijdens de doorgifte ervan aan de hiervoor genoemde personen.


12.3 Bewaren van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden door het bedrijf bewaard gedurende een periode die niet langer is dan vereist voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, conform de geldende voorschriften (met name, maar niet uitsluitend de voorschriften voorzien in het wetboek van koophandel, het burgerlijk wetboek en de consumentenwet).


Het bedrijf kan bepaalde gegevens echter langer bewaren, met als enige doel de naleving van wettelijke verplichtingen of het reageren op vragen of klachten die aan het bedrijf worden gericht na afloop van de contractuele relatie met de partners van het bedrijf of de betreffende gebruiker.


12.4 Facebook en YouTube

GTI heeft een informatie- en presentatiepagina op Facebook en een kanaal op YouTube. U kunt deze pagina’s volgen door in Facebook te klikken op de knop ‘Leuk’ of in YouTube op ‘Abonneren’. Persoonlijke gegevens waarvan u hebt aangegeven dat deze openbaar en toegankelijk zijn vanuit uw profiel, kunnen door GTI worden verzameld.


Klik hier voor een Wikihow-pagina om toegang tot uw gegevens op Facebook te activeren en deactiveren.


Klik hier voor informatie over de wijziging van vertrouwelijkheidsparameters in Google/YouTube.


12.5 Abonneren op onze nieuwsbrief en abonnement opzeggen

U kunt u op de site gratis abonneren op een nieuwsbrief met informatie over onze producten, nieuwe ontwikkelingen en andere actualiteiten binnen ons bedrijf.


Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u uw abonnement opzeggen door te klikken op de koppeling ‘Abonnement opzeggen’ onder aan de nieuwsbrief. Uw verzoek is pas verwerkt nadat u een bevestigingsbericht hebt ontvangen.Als u geen bevestigingsbericht ontvangt, neem dan contact op met de klantendienst en geef uw e-mailadres door om uw abonnement op te zeggen.


12.6 Veiligheidsmaatregelen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij volgen de algemeen erkende veiligheidsnormen binnen onze sector, waaronder het gebruik van gepaste administratieve, fysieke en technische maatregelen en respecteren de Franse en Europese wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen.


De medewerkers van GTI die op grond van hun werkzaamheden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, verplichten zich ertoe deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te behandelen.


Er is echter geen enkele overdrachtsmethode via internet en geen enkele digitale opslagmethode die 100% veilig is. Ondanks alle inspanningen die we doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben wij geen controle over de risico’s verband houdend met de werking van internet en vestigen wij uw aandacht op eventuele risico’s aangaande incidenteel verlies van gegevens of inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden overgedragen.


Als u vragen hebt over de veiligheid van de dienst, dan kunt u contact opnemen met de klantendienst.


12.7 Koppelingen naar en interacties met externe sites

De site kan u toestaan te interageren met externe sites of kan koppelingen bevatten naar andere sites, mobiele toepassingen en diensten van derden waarvan wij geen eigenaar zijn en waarover wij geen controle hebben (elk aangeduid als een ‘externe dienst’). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwenspraktijken of inhoud van externe diensten. Let op dat de externe dienst gegevens over u kan verzamelen. Daarom nodigen wij u uit de algemene voorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid te lezen van elke externe dienst waarmee u interageert.


12.8 Uitoefening van gebruikersrechten

Conform de geldende wetgeving, en met name wet nr. 78/17 van 6 januari 1978 aangeduid als de ‘Wet op informatica en vrijheden’ en de AVG, heeft de gebruiker recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens en op het beperken van de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens.


De gebruiker heeft om legitieme redenen eveneens recht van verzet tegen verwerking van zijn of haar gegevens door het bedrijf en heeft het recht een claim in te dienen bij de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden).


De gebruiker kan zijn of haar wettelijke rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek bij de klantendienst in te dienen per e-mail, post of telefoon.


Opdat het bedrijf aan dit verzoek kan voldoen, moet de gebruiker aan het bedrijf de vereiste identificatiegegevens doorgeven: achternaam, voornaam, e-mailadres en eventueel woonadres.


Nadat persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn verwijderd, kan de gebruiker deze niet meer herstellen. Bovendien kan het bedrijf niet garanderen dat met de verwijdering alle content of persoonlijke gegevens die de gebruiker mogelijk openbaar heeft gemaakt, volledig worden verwijderd.


12.9 Gebruik van gegevens na overname of wijziging van zeggenschap

In de loop van de ontwikkeling van onze activiteiten kunnen wij filialen of activiteiten afstaan of verwerven. Tijdens dergelijke transacties kunnen gegevens activa worden die worden afgestaan, maar blijven zij onderworpen aan de verplichtingen uiteengezet in dit beleid voor persoonlijke gegevens.


Bovendien kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden bij een wijziging van zeggenschap van ons bedrijf, een overname, een collectieve procedure of een verkoop van activa van ons bedrijf.


12.10 Beleid voor persoonlijke gegevens van minderjarigen

Gebruik van gegevens na overname of wijziging van zeggenschap

De site richt zich niet op minderjarigen, maar is niet voorbehouden aan volwassenen omdat de site geen content bevat die verboden is voor minderjarigen jonger dan 18 jaar.


De formulieren en vragenlijsten op de site zijn niet gericht op gegevensverzameling bij minderjarigen. Als er op de site gegevens over een minderjarige worden verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact met ons opnemen om deze gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen (zie artikel 6 -Rechten van personen op persoonlijke gegevens).


12.11 Vragen/Contact

Voor alle vragen of opmerkingen over dit beleid voor persoonlijke gegevens of de manier waarop wij persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken kunt u met de klantendienst contact opnemen per e-mail, post of telefoon.


> Terug bovenzijde bladzijde

13. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. De bevoegde rechtbank in geval van geschil is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verzoeker, de rechtbank van de daadwerkelijke plaats van levering van het Product.

> Terug bovenzijde bladzijde