Stralingswerend gordijn

Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G, relaisantennes... straling werkt dagelijks op ons in, dag en nacht. Deze vaststelling heeft Moondream ertoe aangezet een waarachtig doeltreffende stralingswerende voering te ontwikkelen om de straling die in een vertrek doordringt te beperken. De technologie is afkomstig uit de ruimtevaart en de medische wereld — gevoelige omgevingen, waar afscherming tegen elektromagnetische straling van levensbelang is. Het gaat om een oppervlaktebehandeling met een koper-nikkellegering, op een polyester onderlaag. De voering en de stralingswerende gordijnen van Moondream schermen zeer efficiënt af tegen binnendringende radiogolven. De binnenruimte en de gevoeligheid van de bewoners zijn dan minder blootgesteld aan elektromagnetische straling.