BELEID VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

1. ALGEMENE INFORMATIE

De www.moondreamwebstore.nl website (hierna aangeduid als de 'Site') is eigendom van en wordt beheerd door GTI (Gestion Textile Internationale) (hierna aangeduid als 'GTI', 'het bedrijf', 'wij' of 'ons/onze').

 

We beschermen de privacy van onze gebruikers en klanten (hierna aangeduid als de ‘klant(en)’, ‘u’, ‘uw’) conform de geldende wetgeving.

 

In het huidige document wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wordt u geïnformeerd over de maatregelen die GTI neemt om deze te beschermen in het kader van het gebruik van de site conform de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 inzake informatica en vrijheden​ (hierna aangeduid als de 'wet inzake informatica en vrijheden') en de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna aangeduid als de 'VGB').

 

In dit beleid voor gegevensbescherming en privacy (hierna aangeduid als het 'beleid voor persoonlijke gegevens') verneemt u meer over uw rechten en over de herkomst en het gebruik van uw navigatiegegevens en uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw woonadres en andere contactgegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (hierna aangeduid als 'persoonlijke gegevens') en die tijdens uw bezoek aan de site worden verwerkt.

 

Wettelijk gezien bent u niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verschaffen en u bevestigt hier dat u ons uw persoonlijke gegevens bewust en in alle vrijheid verschaft. Door de site te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid voor persoonlijke gegevens en met het verzamelen, analyseren en delen ervan door ons met het oog op de hier uiteengezette doelen. U wordt verzocht deze site niet te gebruiken als u dit beleid voor persoonlijke gegevens niet accepteert. Als u besluit verplichte persoonlijke gegevens niet te verschaffen, kunt u bepaalde onderdelen van de site nog altijd bezoeken, maar heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, bepaalde programma’s, bepaalde aanbiedingen en bepaalde diensten die interactie met u en het gebruik van uw persoonlijke gegevens vereisen.

 

Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken dit beleid voor persoonlijke gegevens te allen tijde te mogen wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat in tien (10) dagen na de online publicatie van het herziene beleid voor persoonlijke gegevens op de site en uw voortgezette gebruik van de site betekent dat u deze wijzigingen accepteert. Gezien de veranderingen die in dit beleid voor persoonlijke gegevens kunnen worden aangebracht, raden wij u aan de rubriek ‘Beleid voor persoonlijke gegevens’ van de site regelmatig te raadplegen.

 

2. COOKIES

De term ‘cookies' betreft alle trackers die tijdens het bezoek aan de site worden aangebracht en/of gelezen vanaf ieder type apparaat (computers, smartphones, tablets, op internet aangesloten gameconsoles enz.).

 

Tijdens het bezoek aan onze site kunnen navigatiegegevens van uw computer worden opgeslagen door programma’s, met name in bestanden aangeduid als ‘cookies’ die worden geïnstalleerd op uw computer.

 

Deze cookies worden ofwel direct door ons aangebracht, in welk geval wij zelf de gegevens verzamelen, ofwel door sommige van onze partners, in welk geval het de betreffende partner is die de gegevens verzamelt.

 

Sommige cookies blijven langer voortbestaan dan andere, maar geen enkele cookie wordt langer dan 13 maanden op uw computer bewaard, conform de geldende voorschriften.

 

Met deze cookies kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies uitsluitend om u te kunnen laten navigeren op de site, u elementaire functies aan te bieden, de werking van functies op de site te verbeteren (bijvoorbeeld door uw voorkeuren te onthouden) en de prestaties en gebruikerservaring op de site te verbeteren.

 

2.1 Cookies die wij aanbrengen via onze site

Wij kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: 

 • U identificeren wanneer u zich aanmeldt bij onze site
 • Bezoekfrequenties opstellen(aantal bezoeken, geraadpleegde pagina’s, uw traject,…)
 • Gepersonaliseerde content weergeven zoals productsuggesties
 • U content tonen (met inbegrip van advertenties) die is afgestemd op uw interesses
 • Gegevens onthouden die zijn ingevoerd in verschillende formulieren
 • Uw specifieke voorkeuren voor de meldingen met pop-upvensters of uw weergavevoorkeuren volgen
 • ‘Favoriete’ producten opgeslagen in uw winkelmandje volgen
 • Zorgen dat u uw persoonlijke ruimte veilig kunt beheren en raadplegen
 

2.2 Cookies die door derden via onze site worden geplaatst

Tijdens het navigeren op onze site kunnen een of meer cookies van externe bedrijven via de pagina’s van onze site op uw computer worden aangebracht. GTI heeft geen toegang tot of controle over deze cookies, die volledig onder de verantwoordelijkheid van de externe partijen vallen.

 

Met deze door derden aangebrachte cookies kunnen deze derden bepalen welke producten op de site zijn geraadpleegd of gekocht en u advertenties aanbieden die passen bij uw interesses.

 

2.3 Uw keuzes voor cookies

Met de instellingen van uw browser kunt u opgeven of u meldingen wilt ontvangen of cookies wilt beperken, blokkeren en/of verwijderen. In dat geval kunt u de site blijven gebruiken, maar verschillende diensten en functies werken mogelijk minder goed of helemaal niet, zoals het presenteren van een ergonomische paginaopmaak afgestemd op uw computer of het opslaan van uw producten in uw winkelmandje.

 

Klik hier voor een Wikihow-pagina om cookies in uw browser te activeren en deactiveren.

 

Externe adverteerders op onze site kunnen cookies ook gebruiken om de efficiëntie van hun advertenties te meten en hun advertenties te personaliseren. Wij hebben geen toegang tot en geen controle over de cookies of andere functies die derden kunnen gebruiken, en de regels aangaande de gegevens verzameld door deze derden worden niet gedekt door ons beleid voor persoonlijke gegevens. Neem direct met hen contact op voor meer informatie over hun beleid voor persoonlijke gegevens.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze klantendienst.

 

3. VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf verbindt zich ertoe de tijdens bestellingen verzamelde, persoonlijke gegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf uitsluitend voor de hierna vermelde doelen persoonlijke gegevens over hem of haar kan verzamelen en verwerken conform het vertrouwelijkheidsbeleid van het bedrijf dat op de website kan worden geraadpleegd en bij elke bestelling aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.

Als de gebruiker besluit bepaalde verplichte persoonlijke gegevens niet te verschaffen, kan de gebruiker bepaalde onderdelen van de website nog altijd bezoeken, maar heeft deze mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, bepaalde programma’s, bepaalde aanbiedingen en bepaalde diensten die interactie met de gebruiker en het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens vereisen.

 

3.1 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Wanneer u het inschrijfformulier invult via de rubriek ‘Uw account maken’ om een klantaccount te maken waarmee u zich bij de website kunt aanmelden en producten en op maat gemaakte producten kunt kopen. Met het oog hierop verzamelt en verwerkt het bedrijf de volgende gegevens: aanspreekvorm, achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord, bedrijfsnaam, bezorg- en factureringsadres, land, vaste telefoon en mobiele telefoon, straatnaam.
 • Wanneer de gebruiker een aanvraag verstuurt via de rubriek ‘Contact opnemen’ door een online formulier in te vullen. Hiertoe worden de volgende gegevens verzameld: onderwerp van de aanvraag, e-mailadres, bestelnummer en het bericht van de gebruiker.
 • Wanneer de gebruiker vrijwillig persoonlijke gegevens over zichzelf verschaft, met name via vrije formulieren of bijlagen bij zijn bericht in de rubriek ‘Contact opnemen’. De gebruiker verplicht zich ertoe precieze gegevens te verschaffen en de belangen of rechten van derden niet te schaden (met name wat betreft hun intellectuele eigendomsrechten).
 • Wij kunnen ook gebruikmaken van logbestanden. De gegevens in logbestanden betreffen IP-adressen, het type browser, de internetprovider, de systeemdatum/-tijd, de herkomst- en doelpagina, de aangeklikte pagina’s en alle andere informatie die uw browser ons kan verschaffen. Wij kunnen deze gegevens met name gebruiken om de site te beheren of om de verplaatsingen van de gebruiker door de site te volgen. Wij preciseren echter dat met de elektronische identificatiegegevens uw verbindingsterminal of de tijdens uw bezoek geraadpleegde pagina’s op de site kunnen worden geïdentificeerd, en dat u met deze gegevens op zich niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd
 • Google Analytics: De site kan met een hulpmiddel genaamd ‘Google Analytics’ gegevens over het gebruik van de site verzamelen. Google Analytics verzamelt gegevens zoals de bezoekfrequentie van deze site door gebruikers, de bezochte pagina’s en andere sites die zijn bezocht voordat de gebruiker op deze site uitkwam. We gebruiken de gegevens die wij verkrijgen met Google Analytics om de site en onze producten te laten functioneren en verbeteren. We koppelen de gegevens die met Google Analytics worden verzameld niet aan persoonlijke gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. De capaciteit van Google om de gegevens te gebruiken en delen die tijdens uw bezoeken aan onze site met Google Analytics zijn verzameld, wordt beperkt door de servicevoorwaarden van Google Analytics die u kunt raadplegen op www.google.com/analytics/terms/nl.html en door het vertrouwelijkheidsbeleid van Google dat u kunt raadplegen op www.google.com/policies/privacy/. Meer informatie over de manier waarop Google gegevens specifiek met Google Analytics verzamelt en analyseert vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens over uzelf verstrekt, met name wanneer het gaat om multimediacontent (foto’s, video’s enz.), verplicht u zich ertoe precieze gegevens te verstrekken en de belangen of rechten van derden niet te schaden (met name wat betreft hun intellectuele eigendomsrechten).

 

3.2 Gebruiken van persoonlijke gegevens

Het bedrijf verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens over de gebruikers in zoverre dit wettelijk is toegestaan. De rechtsgronden omvatten toestemming van de gebruiker (wanneer deze toestemming heeft gegeven), het contract (wanneer verwerking van de gegevens nodig is om het contract tussen het bedrijf en de gebruiker uit te voeren, of tussen onze partners en u, bijvoorbeeld om deze de gevraagde producten en op maat gemaakte producten te leveren) en 'rechtmatige belangen'.

Wanneer voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming van de gebruiker vereist is, heeft deze het recht de toestemming niet te geven of deze te allen tijde terug te trekken. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens betrekking heeft op rechtmatige belangen, heeft de gebruiker het recht zich ertegen te verzetten. Voor elke vraag over de rechtsgronden waarop het bedrijf de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens baseert, kunt u te allen tijde per e-mail, post of telefoon contact opnemen met onze klantendienst.

Met de gegevens die de gebruiker op de website verstrekt, kan het bedrijf het volgende doen:

 • De toegang van de gebruiker tot de site identificeren en toestaan;
 • Het verkoopcontract uitvoeren en de levering waarborgen van producten en op maat gemaakte producten die door de gebruiker zijn gekocht;
 • De gebruiker informeren over de producten en op maat gemaakte producten;
 • Vragen of verzoeken van de gebruiker verwerken;
 • De gebruiker met zijn of haar toestemming berichten voor reclame- of marketingdoelen toesturen via ieder toepasselijk communicatiekanaal, zoals e-mail, sms enz.;
 • De gebruiker laten profiteren van promoties;
 • De gebruiker de nieuwsbrief doorgeven waarop deze is geabonneerd;
 • De navigatiemogelijkheden en functies van onze site verbeteren;
 • Problemen met de site analyseren en oplossen.
 

Het bedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die bij de gebruiker zijn verzameld. Het bedrijf kan echter besluiten deze persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk te delen met externe dienstverleners zodat deze hun activiteiten gemakkelijker kunnen uitvoeren en wij hun website en hun producten en diensten ter beschikking kunnen stellen aan de gebruikers.

 

Deze gegevens kunnen worden overgedragen naar andere landen. Het bedrijf handelt verantwoordelijk en doet alleen zaken met externe dienstverleners die een beleid voor persoonlijke gegevens hebben voor de manier waarop zij zelf persoonlijke gegevens verwerken en die een beschermingsniveau garanderen dat voldoet aan de eisen van de Europese voorschriften voor gegevensbescherming (met name de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016, aangeduid als de ‘AVG’). In alle gevallen rekent het bedrijf op contractmechanismen en dwingende juridische processen om persoonlijke gegevens over te dragen tot buiten de grenzen van de Europese economische ruimte en deze gegevensstromen te beveiligen.

 

Het bedrijf draagt de persoonlijke gegevens van de gebruiker pas over aan een externe zakenpartner nadat zijn of haar voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen om deze gegevens te delen (bijvoorbeeld voor een speciaal promotie-evenement).

 

Het bedrijf kan ertoe worden gebracht om persoonlijke gegevens van de gebruiker of alle andere gegevens die de gebruiker via de website heeft opgegeven, te openbaren als het bedrijf van mening is dat de openbaring van deze gegevens kan bijdragen aan of redelijkerwijs vereist is voor het volgende:

 • respect van de wetgeving of voorschriften;
 • juridische procedures;
 • om te reageren op een verzoek van een rechterlijke autoriteit of iedere andere bij wet gemachtigde, administratieve autoriteit die vraagt om deze gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen;
 • om onze algemene verkoopvoorwaarden te doen respecteren;
 • om een probleem met fraude of beveiliging te detecteren, voorkomen of behandelen;
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van de website, van de gebruikers ervan of van het publiek in het algemeen te beschermen.

 

Het bedrijf verplicht zich er echter toe de gebruiker te waarschuwen onder de omstandigheden die door de geldende wetgeving worden voorzien.

Om zijn contractuele verplichtingen na te komen kan het bedrijf deze gegevens doorgeven aan bedrijven waarover het de controle heeft en aan filialen daarvan, op voorwaarde dat deze bedrijven zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als die welke worden voorzien in dit vertrouwelijkheidsbeleid of aan vertrouwelijkheidsregels die op zijn minst een even goede gegevensbescherming garanderen.

Tot slot kan het bedrijf persoonlijke gegevens van de gebruiker delen in het kader van een verkoop, een fusie of een overname, of bij de voorbereiding van deze gebeurtenissen. Elke externe partij die het bedrijf geheel of gedeeltelijk koopt, is gemachtigd om deze gegevens te gebruiken, maar alleen wanneer dit vertrouwelijkheidsbeleid wordt gerespecteerd en de gebruiker over deze overdracht van activiteiten wordt geïnformeerd. Elke gebruiker kan zich hiertegen verzetten door zijn of haar wettelijke rechten uit te oefenen zoals hierna beschreven.

In alle gevallen zal het bedrijf GTI zijn uiterste best doen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen tijdens de doorgifte ervan aan de hiervoor genoemde personen.

 

3.3 Bewaren van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden door het bedrijf bewaard gedurende een periode die niet langer is dan vereist voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, conform de geldende voorschriften (met name, maar niet uitsluitend de voorschriften voorzien in het wetboek van koophandel, het burgerlijk wetboek en de consumentenwet).

 

Het bedrijf kan bepaalde gegevens echter langer bewaren, met als enige doel de naleving van wettelijke verplichtingen of het reageren op vragen of klachten die aan het bedrijf worden gericht na afloop van de contractuele relatie met de partners van het bedrijf of de betreffende gebruiker.

 

3.4 Facebook en Youtube

GTI heeft een informatie- en presentatiepagina op Facebook en een kanaal op YouTube. U kunt deze pagina’s volgen door in Facebook te klikken op de knop ‘Leuk’ of in YouTube op ‘Abonneren’. Persoonlijke gegevens waarvan u hebt aangegeven dat deze openbaar en toegankelijk zijn vanuit uw profiel, kunnen door GTI worden verzameld.

 

Klik hier voor een Wikihow-pagina om toegang tot uw gegevens op Facebook te activeren en deactiveren.

 

Klik hier voor informatie over de wijziging van vertrouwelijkheidsparameters in Google/YouTube.

 

3.5 Abonneren op onze nieuwsbrief en abonnement opzeggen

U kunt u op de site gratis abonneren op een nieuwsbrief met informatie over onze producten, nieuwe ontwikkelingen en andere actualiteiten binnen ons bedrijf.

 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u uw abonnement opzeggen door te klikken op de koppeling ‘Abonnement opzeggen’ onder aan de nieuwsbrief. Uw verzoek is pas verwerkt nadat u een bevestigingsbericht hebt ontvangen. Als u geen bevestigingsbericht ontvangt, neem dan contact op met de klantendienst en geef uw e-mailadres door om uw abonnement op te zeggen.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij volgen de algemeen erkende veiligheidsnormen binnen onze sector, waaronder het gebruik van gepaste administratieve, fysieke en technische maatregelen en respecteren de Franse en Europese wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen.

 

De medewerkers van GTI die op grond van hun werkzaamheden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, verplichten zich ertoe deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te behandelen.

 

Er is echter geen enkele overdrachtsmethode via internet en geen enkele digitale opslagmethode die 100% veilig is. Ondanks alle inspanningen die we doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben wij geen controle over de risico’s verband houdend met de werking van internet en vestigen wij uw aandacht op eventuele risico’s aangaande incidenteel verlies van gegevens of inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden overgedragen.

 

Als u vragen hebt over de veiligheid van de dienst, dan kunt u contact opnemen met de klantendienst.

 

5. KOPPELINGEN NAAR EN INTERACTIES MET EXTERNE SITES

De site kan u toestaan te interageren met externe sites of kan koppelingen bevatten naar andere sites, mobiele toepassingen en diensten van derden waarvan wij geen eigenaar zijn en waarover wij geen controle hebben (elk aangeduid als een 'externe dienst'). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwenspraktijken of inhoud van externe diensten. Let op dat de externe dienst gegevens over u kan verzamelen. Daarom nodigen wij u uit de algemene voorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid te lezen van elke externe dienst waarmee u interageert.

 

6. UITOEFENING VAN GEBRUIKERSRECHTEN UITOEFENING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

Conform de geldende wetgeving, en met name wet nr. 78/17 van 6 januari 1978 aangeduid als de ‘Wet op informatica en vrijheden’ en de AVG, heeft de gebruiker recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens en op het beperken van de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens.

 

De gebruiker heeft om legitieme redenen eveneens recht van verzet tegen verwerking van zijn of haar gegevens door het bedrijf en heeft het recht een claim in te dienen bij de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden).

 

De gebruiker kan zijn of haar wettelijke rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek bij de klantendienst in te dienen per e-mail, post of telefoon.

 

Opdat het bedrijf aan dit verzoek kan voldoen, moet de gebruiker aan het bedrijf de vereiste identificatiegegevens doorgeven: achternaam, voornaam, e-mailadres en eventueel woonadres.

 

Nadat persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn verwijderd, kan de gebruiker deze niet meer herstellen. Bovendien kan het bedrijf niet garanderen dat met de verwijdering alle content of persoonlijke gegevens die de gebruiker mogelijk openbaar heeft gemaakt, volledig worden verwijderd.

 

7. GEBRUIK VAN GEGEVENS NA OVERNAME OF WIJZIGING VAN ZEGGENSCHAP

In de loop van de ontwikkeling van onze activiteiten kunnen wij filialen of activiteiten afstaan of verwerven. Tijdens dergelijke transacties kunnen gegevens activa worden die worden afgestaan, maar blijven zij onderworpen aan de verplichtingen uiteengezet in dit beleid voor persoonlijke gegevens.

 

Bovendien kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden bij een wijziging van zeggenschap van ons bedrijf, een overname, een collectieve procedure of een verkoop van activa van ons bedrijf.

 

8. BELEID VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De site richt zich niet op minderjarigen, maar is niet voorbehouden aan volwassenen omdat de site geen content bevat die verboden is voor minderjarigen jonger dan 18 jaar.

 

De formulieren en vragenlijsten op de site zijn niet gericht op gegevensverzameling bij minderjarigen. Als er op de site gegevens over een minderjarige worden verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact met ons opnemen om deze gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen (zie artikel 6 -Rechten van personen op persoonlijke gegevens).

 

9. VRAGEN/CONTACT

Voor alle vragen of opmerkingen over dit beleid voor persoonlijke gegevens of de manier waarop wij persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken kunt u met de klantendienst contact opnemen per e-mail, post of telefoon.